JFCネットワークは、日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたち(Japanese-Filipino Children:JFC)を支援するNPOです。

特定非営利活動法人 JFCネットワーク

ニュース詳細

お知らせ2019.11.06

“Made in Japan”ご希望の方はご連絡ください♪

“MADE IN JAPAN”をご希望される方はご連絡ください! 
You can order us ”MADE IN JAPAN”

Please contact us if you want to order the book.
ご希望の方は、直接JFCネットワークまでご連絡ください。

JFC Network

Email: jfcnet@jca.apc.org

tel: 050-3328-0143

◆2020年のアテネオ大学出版(Ateneo De Manila University Press)の金賞/”Gintong Aklat Awards”に”Made in Japan”が選ばれました♪

**************************

JFCネットワークの設立20周年記念イベントとしてエッセイコンテスト「JFCとして生きる私の人生/My life as a Japanese-Filipino children」を行ったのは2014年のことでした。

 

賞を得たか否かに関わらず、どの作品も素晴らしかったことから、エッセイコンテストの審査員のお一人だったRay Venturaさんが、エッセイ集をフィリピンで出版したいと希望され、その後、丹念に読み返され、いくつかのエッセイを選択し、著者の一人ひとりと連絡を取り合い、話し合い、向き合いながら、じっくりと時間をかけてひとつ一つのエッセイを著者本人が磨いていきました。

 

そして4年が経過した2018年10月27日。フィリピンのアテネオ大学から出版されました。

 

12月26日にはアテネオ大学で出版会が行われ、27日にもマリガヤハウスで著者たちを集めたささやかな出版会を行いました。

 

JFCの想いが詰まった素晴らしい本です。

 

編集者のレイ・ヴェントウラさんからメッセージを頂きました。

***************************************

Made in Japan

This book was a labour of love, of great unconditional love; like every child born ought to be.

The sixteen stories in this book is a collection of diverse and moving emotions, spontaneous and deeply honest reflections, and expressions of undying hope.

Inspired by faith and powered by filial love, these young Japanese-Filipino writers recount their journeys and struggles without the burden of anger or bitterness.

These essays are testaments to the triumph of the human spirit.

Rey Ventura, editor

 

Made in Japan (Gawa sa Japan)

Ang aklat na ito ay isinilang sa isang pagmamahal; ng dakila’t walang pasubali na pagmamahal; katulad ng nararapat na pagmamahal sa bawat bata na isinilang.

 

Ang labing-anim na kuwento sa aklat na ito ay isang koleksyon ng magkakaiba at nakaka-bagbag damdamin, malaya at malalim na tapat na pagmumuni-muni, at mga pagpapahayag ng walang-hanggang pag-asa.

 

Sa inspirasyon ng pananampalataya at lakas ng paggalang sa magulang, isinasalaysay ng mga kabataang manunulat na Pilipino-Hapon ang kanilang mga paglalakbay at pakikibaka nang walang pasanin na galit o sama ng loob.

 

Ang mga sanaysay na ito ay mga testamento sa pagtatagumpay ng diwa ng tao.

Rey Ventura, editor

 

メイド・イン・ジャパン

この本は「愛」から生まれました。無条件で大きなその愛は、たとえるなら、すべての子どもが誕生するときに受けるべき愛に似ています。

 

この本の中の16の物語には、多様で揺れつづける心、自立、深く偽りのない内省、絶えることのない希望がつづられています。

 

信仰に動かされ、親への思いを力にして、日本とフィリピンの血を引く若い筆者たちは、背負ってきた怒りと苦い思いを下ろし、自分たちの歩みと苦難を語ります。

 

これらのエッセイは、人間の魂の勝利の証です。

レイ・ヴェントウラ 編集者

Made in Japanフォトワークショップ1